อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
25 ซ.โอเรียนเต็ล ถ.เจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-234-7779, 02-233-8871
02-234-3095, 02-235-8608
Fax ต่อ 217
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
8 ถ.ประมวล สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-236-4330
02-635-0136 ถึง 9
Fax 02-653-0040
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
02-233-3832, 02-234-0561
02-631-0084 ถึง 5
Fax 02-236-1957
โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา
75 หมู่ 9 ซ.แบรุ่ง สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-361-3719 ถึง 20
02-361-2967
Fax 02-749-7265
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล
420/504 ก. หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
02-394-2128
02-758-3884
Fax 02-394-1737
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
92 ซ.มิตรคาม ถ.สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
02-243-2619
02-241-2604 ถึง 7
Fax 02-241-2606
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
448 ถ.เทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
02-465-0954
02-890-0977 ถึง 9
Fax 02-465-4786
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง
39/4 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
02-980-8528 ถึง 34
Fax 02-980-8535 ถึง 36
อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร 47230
042-751182
042-751201
Fax 042-751182
สังฆมณฑลราชบุรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพชรบุรี
146 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
032-424504 ถึง 6
Fax 032-424504
สังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
038-311068, 038-322268
038-772614 (นักเรียนประจำ)
Fax 038-807842
สังฆมณฑลเชียงใหม่
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม
112 ม.13 บ้านดินขาว ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
081-921-1312
โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์
167 หมู่ 8 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
053-455495
053-388439 ถึง 40
Fax 053-388439
สังฆมณฑลจันทบุรี
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
038-311068, 038-322268
038-772614 (นักเรียนประจำ)
Fax 038-807842