..

[คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด]

...::: แมร์มารีย์ กอเรตตี ลี - Mère Maria Goretti LEE :::...
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >> [แบบมีกรอบ] - [แบบไม่มีกรอบ1] - [แบบไม่มีกรอบ2]
วันที่ และเวลาของกรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

...::: การประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 47 :::...
คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
9-30 กันยายน ค.ศ. 2013
ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ร่วมจิตใจกับคณะเซอร์ผู้แทน 75 ท่าน จาก 36 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก
ภาวนาเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ตลอด 3 สัปดาห์ ของการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 47

  • 09-15 กันยายน - การรายงานจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม
  • 16-22 กันยายน - เลือกมหาธิการิณี และคณะที่ปรึกษาสำหรับวาระใหม่
  • 23-30 กันยายน - การประชุมในหัวข้อ "Alive in the word..Let us be Light"

[บทภาวนาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 47]

 

พิธีรับผู้สมัครเข้าคณะ โดย เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ณ นวกสถาน บางนา

-----------------------------------
1. เอลีอา วิไลลักษณ์ รัตนย่อมงามดี บ้านเกิด จ. เชียงใหม่ - (คนที่ 2 จากซ้ายมือ)
2. อังเจลา อาทิตยา ประเสริฐ บ้านเกิด จ. เชียงใหม่ - (คนที่ 2 จากขวามือ)
3. มารีย์ สุมาลิน ว่องไว บ้านเกิด จ. มุกดาหาร - (คนที่ 1 ด้านขวามือ)
4. เมรี่ วิภาดา ปาละวงศ์ บ้านเกิด เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี - (คนที่ 1 ด้านซ้ายมือ)

[คลิกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด]

ประตูแห่งความเชื่อ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะฯ
Though We Are Many การกลับใจของชายคนหนึ่ง - น.เปาโล
หลอมรวมกาย งานส่งเสริมการศึกษา และอนามัย
องค์เจ้าแห่งชีวิต - พระจิตเจ้า อยู่เพื่อรับใช้
Apostolic Life of SPCTHAI  

 

APRIL : เมษายน
8

Sr Marie-Célina

11

Sr Stanislas

19

Sr Emma

29

Sr Catharina

 

 

APRIL : เมษายน
2

Sr Columba

4

Sr Madeleine du SC

5

Sr Gertude de M.

11

Sr Pia-Maria

15

Sr Clarisse

21

Sr Geneviève J.

24
Sr Ste Angéle
27
Sr Paul de M.
29
Sr M.-Charles
 
 
 
 
  พระมารดาแห่งชาร์ตรองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  นักบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  กำเนิดคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ตราสัญลักษณ์ของคณะฯ
  มหาธิการิณีของคณะฯ
  ก้าวแรก พันธกิจด้านการพยาบาลในสยาม
  ก้าวที่สอง พันธกิจของคณะในสยาม
  ก้าวที่สาม พันธกิจด้านการศึกษาในสยาม
  ผู้รับผิดชอบกิจการของคณะ - ในช่วงแรก
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
  สถานที่ทำงานของคณะในไทย
 
 
 
 
  "เซอร์"คือใคร?
  จิตตารมณ์และงานของคณะฯ
  วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของคณะฯ
  ขั้นตอนการอบรมของคณะฯ
  คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะฯ
   
 
 
 
 
  FRANCE - CHARTRES - 1696
  ANTILLES / GUYANE - 1727
  HONG KONG - 1848
  KOREA - TAEGU - 1878
  KOREA - SEOUL - 1878
  SWITZERLAND - 1901
  PHILIPPINES - 1904
  ROME - ITALY - 1930
  CANADA - 1930
  USA - 1963
  AUSTRALIA - 1984
 
 
 
 
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ - 1905
  ซางตาครู้สคอนแวนท์ - 1906
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ - 1907
  เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ - 1925
  เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ - 1956
  เซนต์ปอลคอนแวนต์ - 1963
  เซนต์โยเซฟ ระยอง - 1963
  เซนต์โยเซฟ บางนา - 1968
  เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ - 1975
  เซนต์โยเซฟ ทิพวัล - 1977
  เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย - 1983
  เซนต์ปอล หนองคาย - 1984
  โรซารีโอวิทยา - 1988
  เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี - 1989
  เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ - 1994
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม - 1995
  เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - 1995
  เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด - 1996
  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ - 1997
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ - 1998
  เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - 2006
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี - 2007
 
 

 

 

Application บทภาวนาประจำวัน
คาทอลิก - ฉบับปรับปรุงใหม่

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

Application ข้อรำพึงสายประคำ
ธรรมล้ำลึกตามวันต่าง ๆ ในสัปดาห์

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

 

 
 
   
จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
   
ส่งบทความ รูปภาพ และเรื่องเพื่อลงเว็บไซต์ของคณะฯ ได้ที่ : spcthai_it@hotmail.com