[คลิกที่นี่เพื่ออ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด]

 

...::: แมร์มารีย์ กอเรตตี ลี - Mère Maria Goretti LEE :::...
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด >> [แบบมีกรอบ] - [แบบไม่มีกรอบ1] - [แบบไม่มีกรอบ2]
วันที่ และเวลาของกรุงโรม ประเทศอิตาลี

 

 

โปสตุลองค์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประจำปี ค.ศ. 2014
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันภาวนาสำหรับกระแสเรียก

-----------------------------------
1. มาร์การิตา จีรภรณ์ ชนากานต์กูล บ้านเกิด จังหวัดเชียงใหม่ (คนที่ 2 จากขวามือ)
2. เอลิซาเบธ ศิริวรรณ ประลองผล บ้านเกิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนริมขวามือ)
3. มารีอา วิภาลัย โนริรัตน์ บ้านเกิด จังหวัดร้อยเอ็ด (คนที่ 3 จากขวามือ)
4. เทเรซา สุพรรณี ป่าเกรียงไกร บ้านเกิด จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คนที่ 2 จากซ้ายมือ)
5. มารีอา เพชรรินทร์ ปัทมะ บ้านเกิด จังหวัดสกลนคร (คนริมซ้ายมือ)

 

ประตูแห่งความเชื่อ คุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะฯ
Though We Are Many การกลับใจของชายคนหนึ่ง - น.เปาโล
หลอมรวมกาย งานส่งเสริมการศึกษา และอนามัย
องค์เจ้าแห่งชีวิต - พระจิตเจ้า อยู่เพื่อรับใช้
Apostolic Life of SPCTHAI  

 

กุมภาพันธ์ : Février : February
2
Sr Lumina
4
Sr Gilberta / Sr Veronica
5
Sr Agatha
6
Sr Dorothée
7
Sr Eugénie
10
Sr Scholastique
11
Sr M. Lourdes
13
Sr Beatrice
14
Sr Valentine
15
Sr Claudia / Sr Jovita / Sr M. Christine
Sr Faustina
16
Sr Juliana / Sr Julienne / Sr Daniel
18
Sr Bernadette / Sr Bernadeta
20
Sr M. Aimée
27
Sr Anabel
28
Sr Romaine
 
กุมภาพันธ์ : Février : February
7
Mère Monique
8
Sr Alina
15
Sr Cécile-M.
19
Sr Louis M.
21
Sr Anna-Xavier
24
Sr Marcellin de la Croix / Sr Sophie
27
Sr Marguerite-M.
 
 
 
 
  พระมารดาแห่งชาร์ตรองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  นักบุญเปาโลองค์อุปถัมภ์คณะฯ
  กำเนิดคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
  ตราสัญลักษณ์ของคณะฯ
  มหาธิการิณีของคณะฯ
  ก้าวแรก พันธกิจด้านการพยาบาลในสยาม
  ก้าวที่สอง พันธกิจของคณะในสยาม
  ก้าวที่สาม พันธกิจด้านการศึกษาในสยาม
  ผู้รับผิดชอบกิจการของคณะ - ในช่วงแรก
  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย
  สถานที่ทำงานของคณะในไทย
 
 
 
 
  "เซอร์"คือใคร?
  จิตตารมณ์และงานของคณะฯ
  วิสัยทัศน์ และพันธะกิจของคณะฯ
  ขั้นตอนการอบรมของคณะฯ
  คุณสมบัติของผู้สมัครบวชในคณะฯ
   
 
 
 
 
  FRANCE - CHARTRES - 1696
  ANTILLES / GUYANE - 1727
  HONG KONG - 1848
  KOREA - TAEGU - 1878
  KOREA - SEOUL - 1878
  SWITZERLAND - 1901
  PHILIPPINES - 1904
  ROME - ITALY - 1930
  CANADA - 1930
  USA - 1963
  AUSTRALIA - 1984
 
 
 
 
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ - 1905
  ซางตาครู้สคอนแวนท์ - 1906
  เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ - 1907
  เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ - 1925
  เซนต์โยเซฟ นครสวรรค์ - 1956
  เซนต์ปอลคอนแวนต์ - 1963
  เซนต์โยเซฟ ระยอง - 1963
  เซนต์โยเซฟ บางนา - 1968
  เซนต์โยเซฟ ศรีเพชรบูรณ์ - 1975
  เซนต์โยเซฟ ทิพวัล - 1977
  เซนต์โยเซฟ เกาะสมุย - 1983
  เซนต์ปอล หนองคาย - 1984
  โรซารีโอวิทยา - 1988
  เซนต์โยเซฟ เพชรบุรี - 1989
  เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ - 1994
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม - 1995
  เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ - 1995
  เซนต์โยเซฟ แม่ระมาด - 1996
  เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ - 1997
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ - 1998
  เซนต์โยเซฟ แม่แจ่ม - 2006
  อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี - 2007
 
 

 

 

Application บทภาวนาประจำวัน
คาทอลิก - ฉบับปรับปรุงใหม่

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

Application ข้อรำพึงสายประคำ
ธรรมล้ำลึกตามวันต่าง ๆ ในสัปดาห์

♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦▪♦

Scan QR Code นี้เพื่อ Download ลงมือถือ
หรือ Tablet เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
บน Android Version 2.3.3 ขึ้นไป

สำหรับ App นี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่พัฒนาขึ้น
โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ

 

 
 
   
จัดทำโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย
   
ส่งบทความ รูปภาพ และเรื่องเพื่อลงเว็บไซต์ของคณะฯ ได้ที่ : spcthai_it@hotmail.com