ฉลองพระนางพรหมจารีมารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล
16 กรกฎาคม

ข้าแต่พระมารดามารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล...ช่วยวิงวอนเทอญ


...::: คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย :::...
Sisters of St. Paul of Chartres Thailand Province